Köket

 

Ett kök är ett rum eller en del av ett rum som används främst för tillagning av mat. I västvärlden är ett modernt kök vanligtvis utrustad med en spis, en diskbänk med varmt och kallt rinnande vatten, ett kylskåp och köksskåp ordnade enligt en specifik modulär design. Många hushåll har också en mikrovågsugn, en diskmaskin och flera andra elektriska apparater. Den huvudsakliga funktionen för ett kök är förvaring av mat och att tillaga mat men det kan också användas för middagar.

Historia

Utvecklingen av köket kan man koppla till uppfinningen av spisen eller till kaminen och utveckling av infrastrukturen med att kunna leda in vatten till hemmen via vattenledningar. Fram till 1800-talet så var maten tillagas över öppen eld. Tekniska framsteg inom uppvärmning av mat under 1800- och 1900-talen, förändrat arkitekturen i köket. Före tillkomsten av moderna vattenledningar, hämtade man vatten utomhus från någon källa såsom brunnar, pumpar eller någon annan källa.

Antiken - I Grekland där hade man en öppen innergård som tjänade som ett kök. De rikas bostäder hade specifika rum med kök och de låg oftast vägg i vägg med ett bad för att kunna använda värmen i bägge rummen.

Romarna hade de flesta människor inte några egna kök utan de lagade sin mat i stora publika kök.

Medeltiden - Under de tidiga åren hade man långhus med en öppen eld under den högsta delen på byggnaden. Under medeltiden började man även med byggande av en skorsten men det var främst för de rika annars så var det ett hål i taket som fick verka som skorsten. Vid de större hemman där kunde köket vara byggt en bit bort från huvudbyggnaden för att det inte skulle vara rök i huvudbyggnaden. 

Mot slutet av medeltiden så började man dela upp rummen i ett hus och köken började få en egen plats hos många hem. Fast det var fortfarande så att de medeltida rökköken levde kvar framförallt i de fattiga hemmen så levde de kvar.

Amerikanska kolonisationen

I Connecticutoch i alla andra kolonier av New England under kolonisationen av America, då byggdes kök ofta som separata rum och de var placerad bakom salongen och samtidigt hade man ett separat rum eller en matsal. En tidig för registrering av ett kök finns i 1648 inventering av dödsboet efter en John Porter i Windsor, Connecticut. Inventeringen listar varor i huset över kittchin"och "i kittchin". De saker som man hade i ett köket var: Silverskedar, tenn, mässing, järn, vapen, ammunition, hampa, lin och andra redskap. Separata sommar kök var också vanligt på stora gårdar i norr. Dessa användes för att laga mat för skördearbetare och uppgifter såsom konservering under de varma sommarmånaderna.

I de södra staterna där klimatet och de sociologiska förhållanden skilde sig från norr. Köket var ofta förpassas till ett uthus som låg separat från det stora huset eller om det var en herrgård, detta oftast förr samma orsaker som i det feodala köket från medeltidens Europa. Köken drevs av slavar, och deras arbetsplats separerades från vardagsrummet av mästarna från de tidigare sociala normerna.